arvot

IS-Steel osaa kestävän kehityksen

IS-Steelissä korostetaan kestävän kehityksen periaatteita. Yrityksen koko toiminta on suunniteltu siten, että ympäristöön ja henkilöstöön kohdistuvat riskit on minimoitu. Käytännössä tämä tarkoittaa tinkimätöntä asennetta työturvallisuuteen ja työtapaturmien ennaltaehkäisyä sekä valmistusprosessissa syntyvien erilaisten kaasu- ja liuotinpäästöjen minimoimista. Kaikki jätemateriaalit lajitellaan ja jatkokäsitellään uusiokäyttöön. Yhteistyössä asiakkaan kanssa voidaan ympäristönormeista sopia myös projektikohtaisesti.

joutsen